Nabíjení pro občany města, obce

Náš návrh koncepce městské nabíjecí infrastruktury

pro elektromobily a mikromobilitu


Nabíjecí body v majetku města (samospráv)

Jedině tak lze zajistit občanům přístup k nabíjení za rozumné ceny tzn. bez vysokých marží a odpisů často zbytečně nákladně či nevhodně budované infrastruktury v režii velkých energetických firem nebo soukromých investorů. Poskytnout energetickým firmám místa pro nabíjení s tím, že v jejich režii vybudují nabíjecí infrastrukturu pro občany a turisty je sice velmi lákavé, zdá se to být výhodné, ale praxe ukázala, že tento režim je nevýhodný pro občany města i samotné město.

Město má často k dispozici již dnes mnoho možností kde lze občanům umožnit nabíjení bez velkých investic a využít tak již vybudované přípojky a především elektrický příkon např. u objektů příspěvkových organizací, škol, školek, úřadů, technických objektů atd.. Elektromobily se nabíjí převážně v noci, kdy je příkon městských budov nevyužitý. Většina nabíjení je tak realizována pomalu a mohla by být k dispozici jako služba občanům i v rámci komunitní energetiky.

Komerční subjekty mohou zajišťovat rychlé nabíjení na hlavních silnicích a dálnicích, kde je velký prostor pro komerční aktivity a konkurenční prostředí.


Provoz infrastruktury zajišťuje externí firma

Kompletní provoz nabíjecí infrastruktury v majetku města doporučujeme svěřit soukromé firmě v rámci pravidelných, výběrových řízení, která zajistí servis, technickou podporu a správu plateb za nabíjení. Městu bude firma hradit odebranou elektřinu a investiční marži, která bude využita k rozšiřování nabíjecí infrastruktury. K rozšiřování nabíjecí infrastruktury nebudou dlouhodobě využívány prostředky z rozpočtového určení daní, ale budou ji financovat sami elektromobilisté.


Vznik hybridních parkovacích míst

Kvůli častému nedostatku parkovacích míst je obtížné, především u bytových domů, vytvářet běžná nabíjecí místa s rezervací pouze pro nabíjení. Doporučujeme tak vytvářet tzv. hybridní parkovací místa, která mohou využívat i spalovací auta, ale pouze pokud v daný okamžik není volné jiné parkovací místo v dané zóně. Nabíjecí místa tak budou obsazována až jako úplně poslední. Kontrolu může zajistit např. chytrý kamerový systém nebo jiný systém na kontrolu obsazenosti parkovacích míst spolu s mapou parkování.

Další možností je vytvářet hybridní parkovací místa u rodinných domů, kdy majitel před svým domem získá jedno nebo dvě hybridní parkovací místa pro nabíjení svého elektromobilu a dalšího elektromobilu výměnou za poskytnutí své soukromé nabíjecí infrastruktury tzn. nabíjecí stanice a elektrického příkonu občanům města. Dojde tak k rozšíření městské nabíjecí infrastruktury bez velkých investic, vznik komunitního nabíjení.


Pilotní provoz

Pro start projektu budování městské nabíjecí infrastruktury navrhujeme tříletý pilotní provoz, kdy pomůžeme zahájit budování nabíjecích míst, zajistíme technickou podporu provozu, zpoplatnění nabíjení a připravíme integrace do městských systémů např. městské karty apod.. Infrastruktura může být svěřena do péče např. příspěvkové organizaci města, obce.


autor koncepce: Petr Vinš, +420 602 622 226, petr.vins@unichargepay.eu


Návrh koncepce ke stažení v PDF


Poptávka možnosti nabíjení